Meld flytning

Husk at give os besked når du flytter eller sælger din ejendom.
 
Hvis du flytter eller sælger din ejendom, skal du huske at give besked til Hjørring Vandselskab. Vi udarbejder din flytteopgørelse, så du får tilsendt en opgørelse over dit samlede forbrug til og med fraflytningstidspunktet. Den nye ejer vil efterfølgende få tilsendt en a conto-opkrævning på det fremadrettede forbrug.
 

Hvis du har solgt din ejendom

Har du som ejer solgt din ejendom, skal ejerskiftet meldes til Hjørring Vandselskab.
Når meldingen er modtaget, får du tilsendt en opgørelse over dit forbrug. Et eventuelt tilgodehavende vil blive udbetalt til din NEM Konto. 

Hvis du har udlejet din ejendom

Hvis du lejer din ejendom ud, behøver du ikke at give os besked. Vi registrerer ikke lejere, så det vil fortsat være dig, der vil modtage alle regninger og breve fra Hjørring Vandselskab. Du kan dog kontakte os og bede om en skæringsopgørelse, så forbruget kan opgøres pr. fraflytning af lejer. På denne måde er det lettere at afregne dine lejere, hvis lejeren betaler forbruget.  

En skæringsopgørelse koster kr. 168,75.

Skæringsopgørelsen er ikke et krav, men et tilbud til dig som udlejer.

Navne- og adresseændringer

Vi modtager automatisk oplysninger om navne- og adresseændringer. 
Du skal dog melde flytning, hvis du overdrager eller sælger din ejendom, da vi ikke modtager disse oplysninger automatisk. 

Persondatapolitik

Når du bliver kunde hos Hjørring Vandselskab afgiver du oplysninger til os som bl.a. er nødvendige for at kunne have et kundeforhold til dig. 
Du kan læse mere om hvordan vi behandler disse oplysninger og hvordan de anvendes i vores persondatapolitik.

Vi registrerer ikke lejere, og vil således altid afregne direkte med ejeren af ejendommen.

Meld flytning

Ejendom der sælges
Måleraflæsning

Hvis du har flere vandmålere på adressen kan du notere målernumre og aflæsninger i bemærkningsfeltet nederst på siden. 

Du har mulighed for at medsende et billede af din aflæsning som dokumentation. Billedet må max fylde 2 MB. Hvis du sender et billede, skal du huske, at både aflæsning og målernummer skal være synligt for at billedet kan bruges. 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg.
Oplysninger om sælger
Oplysninger om køber

Sådan tilmelder du dig e-Boks
1. Du skal selv logge ind på e-Boks og tilmelde dig post fra Hjørring Vandselskab: Tilmeld post fra Hjørring Vandselskab på e-Boks.dk
2. Du skal oplyse os dit CPR-/CVR-nummer, så vi kan matche tilmeldingen ind i vores system. 
Først når du har tilmeldt dig via e-Boks.dk går din tilmelding igennem. 

Samtykke til kommunikation via e-Boks

Når du samtykker til, at vi må kommunikere med dig via e-Boks, så betyder det, at vi opbevarer og anvender dit CPR- eller CVR-nummer. Vi bruger det til at sende alt post fra Hjørring Vandselskab til din e-Boks, herunder fakturaer, aflæsningskort og andre henvendelser. Der kan fortsat være enkelte breve eller varslinger, som vi endnu ikke kan sende via e-Boks.

Hvis du vælger at modtage kommunikation via e-Boks, men ikke har tilmeldt dig via eboks.dk, giver du tilladelse til, at Hjørring Vandselskab kan foretage til- eller afmeldingen på dine vegne.

Du kan til enhver tid afmelde dig kommunikation via e-Boks ved at framelde dig på eboks.dk.

Kontaktinformation
Ejendom der udlejes
Måleraflæsning
Kontaktinformation