Tilslutning og nybyg

Ønsker du at blive tilsluttet kloak eller vandforsyning fra Hjørring Vandselskab, kan du kontakte os for at høre nærmere om mulighederne i dit område.

Ved tilslutningen betaler du et tilslutningsbidrag og herefter et fast årligt bidrag for at være tilsluttet ledningsnettet. Derudover betaler du et variabelt bidrag pr. kubikmeter, du forbruger. 

Du kan se de regulativer og vedtægter, der beskriver forholdet mellem Hjørring Vandselskab og dig som kunde her: Se regulativer og vedtægter.
 

Priser for tilslutning

Se priserne for tilslutning i vores takstblad

 

Tilslutning til vandforsyning 

Flow for tilslutning til vandforsyning

 

Sådan bliver du tilsluttet vand fra Hjørring Vandselskab

 1. Du laver aftale med en autoriseret VVS-installatør
  Installatøren laver rørføring og tilkobling på din egen grund. Arbejdet kræver autorisation. 
   
 2. VVS-installatør indsender ansøgning om tilslutning
  Installatøren beregner og udfylder ansøgningen med alle tekniske detaljer: Ansøg om tilslutning til offentlig vandforsyning
   
 3. Når vi har modtaget ansøgningen, fremsender vi faktura på tilslutningen 
  Når betalingen er modtaget, etablerer vi vandstikket og fører det inden for skel på din ejendom. 
   
 4. Hvis du skal bruge vand i byggeperioden, etablerer vi byggevand
  Du kan få etableret byggevand sammen med vandstikket, hvis du skal i gang med at bygge. 
  Hvis du blot byggemodner og først påbegynder byggeriet senere, kan du efterfølgende bestille byggevand via en separat blanket. 
  Hvis du ikke bestiller byggevand, kan du ikke bruge vand før ejendommens installationer er klar til brugsvand, og vi har opsat en vandmåler. 
   
 5. VVS-installatør færdigmelder installationer klar til brugsvand
  Når dine installationer i huset er klar til brugsvand*, skal din VVS-installatør færdigmelde installationen til os. 
  Vi kommer herefter og nedtager byggevandsinstallationen og flytter måleren ind på den permanente placering. 
  Herefter kan VVS-installatøren foretage omkoblingen. 

  *Ejendommens installationer betragtes som klar til brugsvand når installationerne på det sted, hvor måleren endeligt skal placeres, er færdige, og der er lavet installation med tilkobling af toilet eller vask med afløb. Når installationerne er klar til brugsvand, skal de færdigmeldes til Hjørring Vandselskab. Herefter kan byggevand afsluttes.  


Det skal du gøre

 • Bede autoriseret VVS-installatør indsende en ansøgningsblanket: Ansøg om tilslutning til offentlig vandforsyning
 • Stille bankgaranti eller betale tilslutningsbidrag før vi går i gang med arbejdet. 
 • Bestille autoriseret VVS-installatør til at udføre rørføring og tilkobling på egen grund.

Det gør vi

 • Udfører ledningsarbejde frem til skel.
 • Laver en stophane, som placeres uden for skel. 
 • Etablerer byggevand. 
 • Leverer og monterer en vandmåler. 

 

Byggevand til nybyg

Hvis du skal bruge vand i forbindelse med dit byggeri skal du bestille byggevand. 
Hvis du ikke bestiller byggevand, kan du først bruge vand når ejendommens installationer er klar til brugsvand og vi har opsat en vandmåler. 

Byggevand i forbindelse med etablering af vandstik
Hvis du skal i gang med at bygge umiddelbart efter etablering af vandstikket kan du samtidig bestille byggevand. 
Indsend bestillingen i god tid, da der kan være lidt ekspeditionstid på bestillingen. 

Ansøg om vandstik inkl. byggevand

Byggevand til senere brug
Hvis du blot byggemodner og ikke skal bruge byggevand før senere, kan du bestille byggevand ved at indsende en blanket. 
Indsend bestillingen i god tid, da der kan være lidt ekspeditionstid på bestillingen. 

Bestil byggevand (hvis du allerede har fået etableret et vandstik)

Husk:

 • Du har pligt til at beskytte og frostsikre byggevandsinstallationen under hele byggeriet. 
 • Det er kun Hjørring Vandselskab, der må opsætte og nedtage byggevandsinstallationer. 
 • Din VVS-installatør skal kontakte os før omkobling. 

Depositum for byggevandskasse
Der opkræves depositum ifølge takstblad, som tilbagebetales når kassen nedtages i ubeskadiget stand. 

 

Tilslutning til kloak

Ønsker du tilslutning til kloak, skal du kontakte os for at høre om muligheden herfor.

Det skal du gøre

 • Indgå aftale med Hjørring Vandselskab om tilslutning til kloak: Kontakt os.
 • Stille bankgaranti eller betale tilslutningsbidraget før vi går i gang med arbejdet.  
 • Bestille entreprenør til at udføre rørføring og tilkobling på egen grund. 
  Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Det gør vi

 • Udfører ledningsarbejde frem til skel.
 • Sætter en eller to skelbrønde inden for skel alt efter om du bor i et fælles-, separat- eller spildevandskloakeret område.
  I nogle tilfælde er det nødvendigt at placere en minipumpestation inden for skel, hvilket aftales nærmere ved aftalens indgåelse.