Tømningsordning

Udleder du spildevand til en bundfældningstank, skal du være med i den fælles tømningsordning. Tømningsordningen sikrer, at din tank bliver tømt og indholdet deponeret på forsvarlig vis.

Entreprenør tømmer tank.
 

Hvis din ejendom udleder spildevand til en bundfældningstank og ikke til den offentlige kloak, skal den være tilsluttet den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke. Det gælder både septiktanke, trixtanke og bundfældningstanke. Det er ikke muligt at søge om fritagelse for ordningen.

Læs også: Hvorfor tømningsordning?

Læs også: Det skal du huske, før vi kommer.

Hjørring Vandselskab står for tømning og tilsyn med tankene. Det er derfor også Hjørring Vandselskab, som du skal betale abonnementet for tømningsordningen til. Selve tømningen foretages af Simon Moos A/S