Om os

Hjørring Vandselskab arbejder med aktiviteter inden for både vand og spildevand. Selskabet ejes af Hjørring Kommune. 

Hjørring Vandselskabs administration på Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Hjørring Vandselskab A/S blev etableret i 2007, hvor selskabet i forbindelse med kommunesammenlægningen overtog drift og administration af forsyningsområdet fra gammel Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal kommuner. Med Vandsektorloven ønskede Folketinget, at der var klar adskillelse mellem myndighed og drift, og derfor er det i dag Hjørring Vandselskab, der håndterer spildevandet for alle kloakerede områder i kommunen og behandler det på selskabets renseanlæg. Desuden administrerer vi tømningsordningen for de husstande i det åbne land, der har spildevandsafledning til eksempelvis en bundfældningstank.

Hjørring Vandselskab leverer drikkevand til cirka halvdelen af kommunens borgere svarende til mere end 19.300 husstande, virksomheder og sommerhuse. De resterende borgere og virksomheder forsynes af private vandværker.

Læs også: Forsyningsområde

Vi råder over 5 vandværker. 2 store og 2 mellemstore renseanlæg foruden mindre og helt små anlæg samt pumpestationer. Vores administration er samlet på Åstrupvej i Hjørring.

Læs også: Vores vandværker

Læs også: Vores renseanlæg

Vi beskæftiger i alt 60 medarbejdere. 34 af disse er beskæftiget i driften, mens 26 er beskæftiget med planlægning, projektering og administration. Selskabet ejes af Hjørring Kommune.

Du kan læse mere om Hjørring Vandselskab i vores folder: hent den her.

   

 

Hjørring Vandselskab A/S
Åstrupvej 9
9800 Hjørring

CVR nr. 29809577

Telefon: 3841 2828

Mail: post@hjvand.dk

Telefontider:
Mandag - torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 9-12

Ekspedition:
Mandag - torsdag kl. 8-15
Fredag kl. 8-12