Nyheder

Et højt serviceniveau med kunderne i centrum er en primær målsætning for Hjørring Vandselskab, og vi søger derfor en dygtig medarbejder, som vil være med til at løfte opgaven sammen med seks engagerede medarbejdere.

Læs mere her

 

Det er sikkert at drikke vand fra hanen i Hjørring Kommune!

Da Hjørring Vandselskab fredag den 21. februar om morgenen blev klar over, at et hidtil ukendt stof var fundet i en undersøgelsesboring - placeret i nærheden af en Hjørring Vandselskabs drikkevandsboringer nord for Tornby - lukkede vi straks drikkevandsboringerne. Vi valgte at stoppe produktionen af vand på de fem boringer, der ligger inden for to kilometers afstand af undersøgelsesboringen, fordi vi skal være helt sikre på den råvare, vi producerer vores drikkevand af, er i orden.

I den senere tids mediedækning om pesticider i grundvandet har der været flere fejl og misforståelser. Dem vil vi gerne rydde af vejen, og derfor har vores produktionschef skrevet en yderligere forklaring. Læs den herunder:

Danmarks Radio har valgt at vinkle oplysninger på en måde, som Hjørring Vandselskab ikke kan genkende.

En hilsen fra direktør Tommy Mostrup:
 
Skattesagen. Vi vandt i Højesteret. Men hvad nu. Og hvad kommer det til at betyde for dig ?
 
Skattesagen drejer sig om, hvorvidt selskabet skal opkræve skat hos forbrugerne og så sende pengene videre til Skat. Men højesterets afgørelse betyder også at de konkrete virkninger af dommen skal afgøres af Skattestyrelsen. Heldigvis fastlægger Højesteret, hvad det er Skattestyrelsen skal lægge til grund for deres afgørelse. Og det er her, at det for alvor er gået vores vej.
 

Der har på det seneste været en del nyheder om stigning i antallet af danskere, der rammes af legionella, også kaldet legionærsygdom, men hvad er det og hvad er forbindelsen til vand?

Legionella er en lungebetændelse forårsaget af bakterien Legionella pneumophilia. Bakterien er meget almindelig i ferskvand og fugtige områder. Den findes således omkring os i vid udstrækning.

Hjørring Vandselskab skal finde nye kildepladser, som på sigt skal erstatte Bagterp Vandværks kildeplads, der ligger indenfor bymæssig bebyggelse. Bagterp Vandværk er Hjørrings gamle hovedvandværk.
Opgaven er at finde velbeskyttede grundvandsmagasiner med uforurenet grundvand. Magasinerne skal være store nok til at kunne levere 1 million kubikmeter vand om året.
 
 
Sådan foregår en undersøgelsesboring
Renoveringsarbejde af vandboring er afsluttet
 
Hjørring Vandselskab har gennemført renovering af Boring 24 på kildepladsen ved Bagterp Vandværk. 
Boringen har til formål at oppumpe grundvand til vandværket og var tidligere udført som en nedgravet brønd. 
 
Bestyrelsen for Hjørring Vandselskab er kåret til Årets Offentlige Bestyrelse indenfor infrastruktur- og forsyningssektoren.


Det skete i hård konkurrence med Billund Vand i forbindelse med afviklingen den årlige konference for offentlige bestyrelse i København i onsdags, hvor direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership begrundede kåringen:

Hjørring Vandselskab og samarbejdspartnere udfører fra september til december 2015 en ny pumpestation ved vores anlæg ved Skyttegården, Hjørring. 

Formålet med pumpestationen er at sætte tryk på det spildevand, der udledes fra de mange husstande, og pumpe det videre til renseanlægget til rensning. Det er nødvendigt, fordi terrænforhold forhindrer spildevandet i naturligt at løbe videre i rørene. 

Pumpestationen bliver 8,5 meter dyb og kommer til at håndtere alt spildevand fra Hjørring midt- og vestby.