Regulativer og betalingsvedtægter

Bestyrelsen udarbejder regulativerne og betalingsvedtægterne for Hjørring Vandselskab. Disse beskriver de vilkår, som er gældende for de forbrugere, der modtager den pågældende service. Det udarbejdede godkendes af Hjørring Byråd med hjemmel i de lovbekendtgørelser, der er nævnt i regulativerne.

Læs også: Om bestyrelsen

Du kan nedenfor hente en kopi af de gældende betalingsvedtægter og regulativer.