Separatkloakering

Separatkloakering er en nødvendighed som følge af klimaforandringerne. Selvom det resulterer i et stort arbejde medfører det også en række nye muligheder for udnyttelse af regnvandet.

Klimaændringerne med kraftigere regn sætter vores kloaksystemer under pres. Det betyder, at de nuværende kloakker, hvor der både løber spildevand fra husene og regnvand fra veje og tagrender i samme rør, bliver for små. Derfor skal vi have fjernet regnvandet fra spildevandet og ledt det væk i hvert sit rør.

Separatkloakering adskiller det snavsede spildevand fra regnvandet ved at lede vandet i separate rør.

Kilde: teknologisk.dk. Tegner: Claus Riis. 

Se også: Kort over planlagt separatkloakering

Se også: Find info om ledninger på din egen grund 
Hvis der findes information om dine ledninger, kan de ses i Hjørring Kommunes byggesagsarkiv. Der findes dog ikke information for alle ejendomme.

Hjørring Vandselskab er i fuld gang med fornyelsen af kloaksystemet i Hjørring Kommune.
Formålet er at:

  • Værne om miljøet ved mindre forurening af vandløb, søer og havet.
  • Mindske risikoen for vand i din kælder og på din grund.
  • Mindske oversvømmelser af veje, indkørsler, mm.

Separatkloakering er et krav fra kommunen og en nødvendighed som følge af klimaforandringerne. Selvom det resulterer i et stort arbejde medfører det også en række nye muligheder for udnyttelse af regnvandet. Desuden har det betydning for dig, hvis du er grundejer, fordi du selv skal udføre en del af arbejdet. 

Du kan på kortet se, om der er planlagt separatkloakering i dit område - er det tilfældet, kan du med fordel starte forbedelserne allerede nu. 
 

Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os eller læse mere i folderen om separatkloakering

Folderen om separatkloakering - hent den her.