Vandmåleren

Hvis du får vand fra Hjørring Vandselskab, skal du have en vandmåler installeret. Aflæs måleren regelmæssigt for at opdage eventuelle utætheder. 

Vandmåleren er blå og har et glas foroven, hvor du kan aflæse dit forbrug ved at se på de 5 tal. Der er ikke komma i aflæsningen.

Vandmåleren måler den mængde vand i kubikmeter (m3), som bliver leveret til dig. Måleren kan se lidt forskellig ud alt efter modellen, men den vil oftest være blå og have et låg og et glas foroven, hvor du kan aflæse dit forbrug.

Når du aflæser vandmåleren skal du være opmærksom på, at det sidste tal, som drejer rundt, også skal aflæses; nogle tror, at det er et kommatal, men det er ikke rigtigt. Hvis du ikke bruger vand, skal alle visere og skiver på måleren stå stille.

Det er en god idé at aflæse din vandmåler mindst en gang om måneden for at se, om alt ser normalt ud. På den måde har du mulighed for at opdage, hvis du pludselig bruger en masse vand, som du ikke umiddelbart er klar over.

Aflæsning af vandmåler

Det er nemt at aflæse din vandmåler eller kontrollere for utætheder. Aflæser du måleren regelmæssigt, har du større chance for at opdage en eventuel utæthed med stort forbrug som følge. 

  1. Find din vandmåler. 
  2. Aflæs alle 5 tal på måleren.
    Det sidste tal, der drejer rundt, skal også med. Det er ikke et kommatal. 

Vandmåleren aflæses ved at se på de 5 store tal.

 

Har din måler røde tal, skal du kun aflæse de 5 sorte tal. De røde tal er decimaler. 

 

Det er en god ide at gøre det til en fast vane at aflæse vandmåleren. Aflæs f.eks. måleren en gang om måneden og noter tallet i en bog. På denne måde kan du hurtigt danne dig et overblik over dit normale forbrug, så du kan reagere, hvis det pludselig stiger. 

En tommelfingerregel er, at et normalforbrug ligger på mellem 40 - 50 m3 pr. person om året. Er I 4 personer i familien, vil et normalforbrug derfor være på mellem 160 og 200 m3 vand om året. Vasker du regelmæssigt bil og vander have, vil forbruget givetvis være højere. 

Kontroller for utætheder

Hvis du har mistanke om, at du har en utæthed, kan du kontrollere det ved at kigge på vandmåleren. 

  1. Luk for alle vandhaner.
  2. Sluk vaskemaskine, opvaskemaskine og andre apparater, der bruger vand.
  3. Aflæs din vandmåler. Hvis alle visere og skiver står stille, er der ingen utæthed. Hvis den lille skive i midten bevæger sig, har du en utæthed, og du bør tjekke, om der løber vand et sted og kontakte en autoriseret VVS-installatør, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre lækagen. Det kan også skyldes et toilet, der løber, eller en vandhane, der drypper - så start med at tjekke disse ting. 

Skyldes utætheden en skjult rørskade, kan du i nogle tilfælde få refusion, hvis vandet ikke er løbet i kloakken.
Læs mere her: Refusion og rørskader

Frostsikring af vandmåler

Det er dit ansvar at frostsikre vandmåleren. 
Hvis din vandmåler sidder på et udsat sted, hvor der er risiko for, at frosten trænger ind – fx i et uopvarmet sommerhus, en stald eller i en målerbrønd - skal du derfor sørge for at frostsikre den. Hvis vandmåleren frostspringer, kan det nemlig resultere i et stort vandspild, og det kan koste dig mange penge. 

HUSK at tilse din måler vinteren igennem, også selvom du har frostsikret den. Frostsprængte målere ødelægger ikke bare din ejendom og ejendele, men kan også skade din økonomi.  

Målerbrønde

Nye målerbrønde produceres i plastic og har normalt et isoleret dæksel, som sikrer mod frosten.
Gamle målerbrønde, der fx er lavet som en cementbrønd, er ikke frostsikre.

Den letteste måde at frostsikre en målerbrønd er at købe en vintermåtte og lægge over rør og måler i brønden. Vintermåtterne kan købes i et byggemarked. Det er vigtigt, at måtten blot ligger over måler og rør, og at måleren ikke ’pakkes ind’. Det er for, at varmen fra jorden stadig kan trænge op og hjælpe til med at holde måleren frostfri. Husk også at tjekke, at dækslet er sat korrekt fast. 

Vintermåtte i målerbrønd
 

Udhuse, sommerhuse og andre uopvarmede rum

Målere, der sidder i uopvarmede udhuse og sommerhuse, skal også frostsikres.
Hvis der er adgang til strøm, kan man købe et såkaldt ’varmekabel’, som vikles rundt om måler og rør. Man kan få dem med termostat, så de selv tænder, hvis det bliver koldt. Bruger man et varmekabel skal man huske at pakke rør og måler ind i isolering, så varmen ikke forsvinder fra rørene.

Man kan også sætte flamingo op ad væggen og pakke måleren ind i isolering.

Varmetråde om rør
 

Generelt om ubenyttede installationer

Generelt er det godt at sikre, at der er forbrug, så vandet ikke står stille i rørene.
Hvis man har en ubenyttet installation, som ikke skal bruges vinteren igennem, er det bedste råd mod frostsikring at tappe vandet af rørene, således at de er tomme og ikke kan frostspringe.

Luk for hanen foran måleren og åbn for alle haner mm. i huset, så vandet kan løbe af rørene. Sidder der en aftapningsventil åbnes denne. 
Dermed er du sikker på, at vandet ikke fosser ud, hvis uheldet skulle være ude.
 

Kontrol af vandmåler ved tvist

Hvis du har mistanke om, at din vandmåler viser forkert, kan du få den indsendt til kontrol hos Målerlaboratoriet ved Midtfyns Vandforsyning, der er et uvildigt, akkrediteret laboratorium. I så fald skal du kontakte os, hvorefter en montør vil komme forbi og udskifte måleren. 
Du skal forvente en svartid på et par uger før resultatet af kontrollen foreligger. 

Hvis det viser sig, at måleren har en fejlvisning, der overstiger +4% er kontrollen gratis, fordi måleren i så fald overstiger den tilladte afvigelse. Hvis kontrollen derimod viser, at fejlvisningen er inden for den tilladte grænse, skal du selv betale for kontrollen. Prisen for kontrollen fremgår af vores takstblad.  

Det er dog sjældent, at vandmåleren viser forkert. Har du et unormalt stort forbrug skyldes det i stedet ofte, at du har en utæthed, hvor der løber vand – det kan f.eks. være dit toilet, der løber, eller en dryppende hane. Du kan let selv kontrollere om du har en utæthed